ZAINWESTUJ
Niniejsza strona internetowa należy do spółki Zikom S.A. z siedzibą w Częstochowie, która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
  • 95 650 PLN zebrany kapitał
  • 6 dni pozostały czas
  • 197 inwestorów
  • 1 999 875 PLN kwota zbiórki
  • 7,407 % procent oferowany
  • 25 PLN cena akcji
  • 79 995 liczba akcji
  • 17.12.2019 data zakończenia
  • 50 000 PLN próg powodzenia emisji

logo-zikom.gif

Jesteśmy czołową polską firmą profesjonalnie regenerującą sprzęt IT. Rocznie przetwarzamy kilkanaście tysięcy komputerów dając im drugie życie. Przez 16 lat naszej działalności do perfekcji dopracowaliśmy proces regeneracji sprzętu i dzięki pracy naszych specjalistów jesteśmy w nawet czterokrotnie przedłużyć cykl życia komputerów. Wpływa to na znaczne zmniejszenie ilości powstających elektroodpadów.

Jeśli los naszej planety nie jest Ci obojętny, zainwestuj w nasza spółkę, a gwarantujemy, że realnie wpłyniesz na "naprawę świata".

Inwestorzy


Powrót do strony projektu